Aleksandra Sekulić

Aleksandra Sekulić

Account Manager, DIRECT MEDIA United Solutions

FMCG & Media: From Media to Covid-19 Media Game

Ritejl sektor i FMCG kategorije su u proteklom periodu prilagodili medijske strategije Covid-19 stvarnosti.

DIRECT MEDIA United Solutions je analizirala nova pravila igre koja će bitno uticati na ponašanje celog sektora u budućim izazovima.

Dodatno, agencija je percipirala dominantne medijske trendove u kreiranju media mix-a FMCG i ritejl sektora.

O KOMPANIJI

DIRECT MEDIA United Solutions je vodeći medijski sistem u regionu Jugoistočne Evrope. Kao deo United Grupe, internacionalnim i lokalnim partnerima pruža objedinjene komunikacijske, advertajzing i medijske usluge u osam zemalja regije kroz mrežu agencija i afilijacija: Srbiji, Crnoj Gori, Albaniji, Makedoniji, Bugarskoj, Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini i Sloveniji.

Agenda

  • PREZENTACIJA
  • Direct Media

    FMCG & Media: From Media to Covid-19 Media Game

    Ritejl sektor i FMCG kategorije su u proteklom periodu prilagodili medijske strategije Covid-19 stvarnosti.

    DIRECT MEDIA United Solutions je analizirala nova pravila igre koja će bitno uticati na ponašanje celog sektora u budućim izazovima.

    Dodatno, agencija je percipirala dominantne medijske trendove u kreiranju media mix-a FMCG i ritejl sektora.