Moty Sahray

Moty Sahray

Business Wizard, Izrael
osnivač i CEO

Sales-oriented marketing: Pristup marketingu iz ugla prodaje

Business Wizard je izraelska kompanija koja omogućava preduzećima da iz svog marketinškog budžeta izvuku najveću moguću prodaju i dobit. Business Wizard okuplja marketinške stručnjake (sa akcentom na digitalni marketing, ali i druge kanale) i prodajne stručnjake, koji zajedno čine ova dva alata - ključna za svako poslovanje - koji rade potpuno sinhronizovano i donose efikasne rezultate.

Agenda