O konferenciji

O KONFERENCIJI

2 godine, 350+ sudionika, 23 govornika, 50 sponzora i partnera, 700 posjetitelja

Brzina inovacija, nove tehnologije i trendovi značajno utiču i na sektor robe široke potrošnje (Fast Moving Consumer Goods). Ovo dinamično tržište zahteva brzo prilagođavanje promenama, a ostvariti konkurentsku prednost znači angažovati potrošače više nego ikada. Upravo zato donosimo odgovor na pitanje kako postići zavidne rezultate kroz različite marketinške kanale u 2020. godini!

TEME KONFERENCIJE

O konferenciji

 

 • od 2014. godine predstavlja centralni godišnji regionalni događaj za profesionalce koji se bave marketingom u kompanijama i institucijama;
 • pod jednim krovom okuplja domaće i međunarodne marketing stručnjake koji sa učesnicima dele primere dobre marketinške prakse i rezultate ekskluzivnih istraživanja tržišta;
 • namenjena je svima koji žele da ostvare veći uspeh i rast sa svojim brendom, ali i za one koji imaju ličnu motivaciju za uspeh na polju FMCG marketinga;
 • misija FMCG Brand Foruma je da u jednom danu pokaže najbolje, najaktuelnije i najefektnije primere i strategije u domenu FMCG marketinga i predstavi najnovije marketinške pristupe u svetu, regionu i Srbiji;
 • Konferencija se bavi presekom kompetentnosti i znanja na polju FMCG marketinga kroz praktične primere, stvari koje zadovoljavaju potrošače, povećavaju vrednost brenda i omogućavaju rast…

Kome je namenjena konferencija?

 

 • Direktorima marketinga;
 • Marketing menadžerima;
 • Menadžerima kategorija;
 • Brend menadžerima;
 • Marketing agencijama;
 • Stručnjacima iz oblasti marketinga;
 • Svim onima koji žele da unaprede svoj marketing;

O konferenciji