O konferenciji

O KONFERENCIJI

7 godina, 350+ učesnika, 15+ govornika, 20+ sponzora i partnera

Brzina inovacija, nove tehnologije i trendovi značajno utiču i na sektor robe široke potrošnje (Fast Moving Consumer Goods). Ovo dinamično tržište zahteva brzo prilagođavanje promenama, a ostvariti konkurentsku prednost znači angažovati potrošače više nego ikada. Upravo zato donosimo odgovor na pitanje kako postići zavidne rezultate kroz različite marketinške kanale u 2020. godini!

TEME KONFERENCIJE

O konferenciji

 

 • od 2014. godine predstavlja centralni godišnji regionalni događaj za profesionalce koji se bave marketingom u kompanijama i institucijama
 • pod jednim krovom okuplja domaće i međunarodne marketing stručnjake koji sa učesnicima dele primere dobre marketinške prakse i rezultate ekskluzivnih istraživanja tržišta

 • namenjena je svima koji žele da ostvare veći uspeh i rast sa svojim brendom, ali i za one koji imaju ličnu motivaciju za uspeh na polju FMCG marketinga

 • misija FMCG Brand Foruma je da u jednom danu pokaže najbolje, najaktuelnije i najefektnije primere i strategije u domenu FMCG marketinga i predstavi najnovije marketinške pristupe u svetu, regionu i Srbiji

 • Konferencija se bavi presekom kompetentnosti i znanja na polju FMCG marketinga kroz praktične primere, stvari koje zadovoljavaju potrošače, povećavaju vrednost brenda i omogućavaju rast

Kome je namenjena konferencija?

 

 • Direktorima marketinga
 • Marketing menadžerima
 • Menadžerima kategorija
 • Brend menadžerima
 • Marketing agencijama
 • Stručnjacima iz oblasti marketinga
 • SvimA onima koji žele da unaprede svoj marketing

O konferenciji